Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar) s diplomy. Foto Lubomír Kotek

Charita má mnoho tváří. Jsou to nejen tváře klientů, ale také osmi tisíc zaměstnanců. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Charita se snaží jejich přínos každoročně ocenit tím, že vybrané zástupce nominuje na Cenu Charity. Letos ji obdrželo devět zaměstnanců ze všech diecézí.

„Jde vesměs o dlouhodobé pracovníky z místních Charit, doslova ‚lidi na svém místě‘, kteří jsou pro ostatní skutečným vzorem,“ uvedl ředitel organizace Lukáš Curylo. Ceny byly udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, ve středu 31. října v pražském Obecním domě.

Ředitel současně vyzdvihl význam Ceny i nezištné, obětavé práce, spojené často s velkým osobním nasazením, za niž bylo letos devět kandidátů na Cenu navrženo. Citoval slova matky Terezy, že „mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky“, a připomněl, že jedním z úkolů Charity je i šíření milosrdné lásky – caritas, od níž organizace odvozuje svůj název. Poděkoval oceněným, mezi nimiž letos byli ředitelé místních Charit, pečovatelky, zakladatelka nízkoprahového zařízení, ale i pracovník mise v Ugandě, že toto poselství pomáhají Charitě naplňovat.

Diplomy, květiny a dárky předával přítomným vedle ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla také prezident organizace biskup Pavel Posád a zástupci partnerských organizací Nadace České spořitelny Dagmar Sladká a společnosti T-Mobile Boris Kučera.

Během následného benefičního koncertu zazpíval dětský pěvecký sbor Rolnička Praha skladby Antonína Dvořáka, Benjamina Brittena, Johna Ruttera, Andrewa Lloyda Webera. Vrcholem večera byla Symfonie č. 5 „Osudová“ v podání Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Koncert se uskutečnil pod patronací pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha.

Ceny Charity 2018_skupina
Zleva: Boris Kučera (společnost T-Mobile), Dagmar Sladká (Nadace České spořitelny), devět oceněných letošní Cenou Charity Česká republika: Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar), Roman Striženec, Marie Jakubíková, Jan Hanuš, Jiří Lodr (převzal cenu za Tomáše Fexu), Grace Mboizi a sestra Damiána (převzala Cenu za Romanu Dvořákovou), ředitel Lukáš Curylo a prezident Mons. Pavel Posád. Snímek Lubomír Kotek 

Cena Charity je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.


Seznam vyznamenaných, fotogalerie a další texty

Cena je udílena od roku 2008, letos proběhl 11. ročník. Seznam vyznamenaných Cenou Charity a jejich stručná laudátia naleznete zde.

Fotogalerii z předávání Cen Charity naleznete zde.

Článek o benefičním koncertu na webu Arcidiecézní charity Praha naleznete zde.

 

 

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
121 035 112 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!