Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Koledníci z Jilemnice. Foto Jakub Žák

Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Oproti loňsku (112 375 686 Kč) se do pokladniček vybralo téměř o sedm milionů korun víc. „Výsledky sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají štědré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Díky těmto finančním darům můžeme lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje na charitní projekty pro chudé v zahraničí, zejména v Africe a v Asii,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„Děkuji všem dárcům, dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli! A zejména koledníkům, neboť ti jsou pro sbírku nenahraditelní,“ dodává ředitel Lukáš Curylo.

Obětavost desítek tisíc koledníků je také hlavní příčinou úspěchu letošní sbírky. „Ti vyšli do ulic i přes často nepříznivé počasí, hráli, zpívali, rozdávali lidem dárky. Lidé ocenili jejich obětavost a to, že se nevzdali ani v nepříznivém počasí, i za sněhu a velkého větru,“ říká celostátní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová.

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 bude znám v jarních měsících. Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna, výsledek zahrne také dárcovské SMS a přímé dary na sbírkový účet. Například více než jeden a čtvrt milionu poslali prostřednictvím dárcovských SMS diváci během Tříkrálového koncertu vysílaného živě na programu ČT1.


Tříkrálová koleda

Na svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ (6. ledna) si připomínáme příchod tří mudrců či mágů do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Z každoroční připomínky této události vznikl lidový zvyk koledovat – tedy popřát hospodářům úrodný rok a za toto přání a požehnání se hospodář koledníkům štědře odměnil.

Na tento princip lidové koledy navázala i charitní Tříkrálová sbírka. Vznikl tak „řetězec solidarity“ od štědrých dárců přes dětské koledníky, vedoucí kolednických skupin, ochotné obecní úředníky a pokladní České spořitelny až k těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. „Protože také oni jsou plnoprávnou součástí naší společnosti, i za ně neseme zodpovědnost a právě pro jejich naléhavé potřeby je určen výtěžek Tříkrálové sbírky,“ říká Pavel Posád, prezident Charity Česká republika. Sbírka vycházející z církevní tradice má i svůj duchovní rozměr. „Kromě sbírání peněz ve prospěch potřebných má význam i samotná koleda, tedy setkání, které je někdy důležitější, než kolik lidé přispějí,“ říká Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc. 

Tříkrálová sbírka je největší finanční sbírka v České republice: prakticky všech zhruba 60 tisíc koledníků jsou děti v doprovodu starších kamarádů. Se sbírkou pomáhají ve svém volném čase. Právě pro koledníky, jako odměna za skvělou práci, se organizuje Tříkrálový koncert, který v přímém přenosu 6. ledna vysílala Česká televize, hlavní mediální partner akce. Od poloviny ledna pak místní Charity pořádají pro koledníky jako poděkování různé kulturní a sportovní akce.

Sbírka je velmi náročná i pro zaměstnance Charity Česká republika, kteří se jí obvykle věnují nad rámec své běžné práce. Důležitým partnerem jsou pracovníci obecních úřadů, kteří Charitě Česká republika pomáhají s přípravou a s rozpečeťováním pokladniček. A také s počítáním výtěžku.


Čtyři miliony mincí

Poděkování patří i našemu partnerovi, České spořitelně. Její zaměstnanci nám na pobočkách po celé republice zpracovávají výtěžek zcela zdarma, a to již od samotného vzniku Tříkrálové sbírky. Jen pro představu: 15. až 18. ledna 2019 byl na centrálním pracovišti České spořitelny v Praze zpracován výtěžek Tříkrálové sbírky v částce 3 439 394 Kč. Zaplnil 67 zapečetěných vaků, v nichž se nacházelo  10 606 ks bankovek a 114 345 ks mincí. Samotné přepočítání mincí a bankovek zabralo třem pokladníkům čistých 16 hodin práce. Celkový výtěžek sbírky 119 milionů korun je tak kvalifikovaným odhadem tvořen zhruba z 367 000 ks bankovek a 4 000 000 ks mincí.

Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty jednotlivých charit. V mnoha regionech půjde výtěžek letošní sbírky cíleně na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci – sociálně slabým rodinám (např. v Kyjově) a osamělým matkám (Prostějovsko). V Týdenním stacionáři pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech pomohou prostředky s financování provozu. Do lůžkového oddělení Hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna bude pořízena klimatizace. Prostředky pomohou Farní charitě Vlašim s vybudováním centra sociálních služeb. V Hlučíně podpoří provoz charitní ošetřovatelské péče o nemocné a umírající. V Litvínově a Horním Jiřetíně na Mostecku půjdou peníze na stravování a nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin. Peníze pomohou i ve světě – např. při rozvojových projektech v africké Zambii a provozu České nemocnice v Ugandě.

Podrobné informace o budoucím využití vybraných peněz najdete na webu Tříkrálové sbírky.


O Tříkrálové sbírce

V průběhu loňské Tříkrálové sbírky 2018 se díky štědrým dárcům sešla zatím nejvyšší částka v dosavadní historii – celkem 116 305 402 Kč (jde o peníze vykoledované do pokladniček a ostatní dary). Výsledek letošní sbírky však loňský rekord překonal. Největší část se vykoleduje do pokladniček, další dary přicházejí prostřednictvím DMS nebo přímých převodů na sbírkový účet.

Tříkrálová sbírka probíhala po celé České republice. Pokladničky byly po skončení koledy opět na úřadech rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, se vrací 65 % přímo Charitám ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

Tříkrálová sbírka v roce 2019 se konala v celostátním měřítku již podevatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. 

Podrobné informace o výsledcích najdete na webu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
121 035 112 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!